Głowice Phased Array

    Głowice Phased Array - PA wieloelementowe (od 16 do 64), zbudowane z elementów piezokompozytowych. Wysoka rozdzielczość i maksymalna czułość, dokładne wykrywanie i wymiarowanie wad w spoinach oraz efektywne mapowanie korozji w różnych materiałach.  Obudowa z odpornej stali nierdzewnej odpowiednie dla wszystkich aplikacji NDT. Kompatybilne z klinami Phoenix ISL. Dostarczane z: Zintegrowanym kablem i przyłączem IPEX connector* Raport charakterystyki Walizeczka