Seria X & XS – Panoramiczne

    Przenośne aparaty rentgenowskie panoramiczne seria X -180-360kV seria XS 200-250kV (zmiennopotencjalne) oraz