Wzorce schodkowe

    Wzorce schodkowe są produkowane wg Specyfikacji Materiałowej BSEN 12223:2000 każdy wzorzec ma unikalny nr seryjny.

    Bloki kalibracyjne

    Standard kalibracyjny dla głowic na falę poprzeczną i podłużną do kalibracji podstawy czasu i nastaw czułości, weryfikacji kąta wiązki, punktu emisji oraz rozdzielczości. Do wzorca dołączony jest certyfikat producenta (Certificate of Conformity).